تتمه ماه ذي الحجه
سال    
ماه
روز      
منطقه 
select
اذان صبح 04:40:18
طلوع خورشید 06:05:43
اذان ظهر 12:09:49
غروب خورشید 18:13:20
اذان مغرب 18:30:24
نیمه شب شرعی 23:24:49