روز دوازدهم محرم
سال    
ماه
روز      
منطقه 
select
اذان صبح 05:37:42
طلوع خورشید 07:03:25
اذان ظهر 13:10:52
غروب خورشید 19:17:45
اذان مغرب 19:34:50
نیمه شب شرعی 00:25:52