سازمان ثبت احوال کشور

شعار سال
روز نوزدهم محرم
سال    
ماه
روز      
منطقه 
select
اذان صبح 05:15:11
طلوع خورشید 06:39:50
اذان ظهر 12:29:16
غروب خورشید 18:19:15
اذان مغرب 18:36:23
نیمه شب شرعی 23:44:16