سازمان ثبت احوال کشور

شعار سال
مدیریت محتوا
 

روز بیست و نهم ماه محرّم الحرام:

1. رسیدن کاروان اسرا ی اهل بیت علیهم السلام به شام

در این روز اسرای اهل بیت علیهم السلام به حوالی شام رسیدند .ابراهیم بن طلحةبن عبدالله جلو آمد و به امام زین العابدین علیه السلام نزدیک شد ،و کینه هایی که از جنگ جمل در سینه ذخیره کرده بود ظاهر ساخت و به حضرت گفت:دیدی غلبه با کیست؟حضرت فرمودند :اگر می خواهی بدانی غالب کیست صبر کن تا هنگام نماز اذان واقامه بگو ،آن وقت میدانی آوازه چه کسی تا قیامت باقی است.1

1.قلائد النحور:ج محرم وصفر،ص 336

 

 

سال    
ماه
روز      
منطقه 
select
اذان صبح 05:41:18
طلوع خورشید 07:12:00
اذان ظهر 12:08:28
غروب خورشید 17:04:44
اذان مغرب 17:23:42
نیمه شب شرعی 23:23:28