مدیریت محتوا
سال    
ماه
روز      
منطقه 
select
اذان صبح 05:56:19
طلوع خورشید 07:25:49
اذان ظهر 12:27:39
غروب خورشید 17:29:45
اذان مغرب 17:48:24
نیمه شب شرعی 23:42:39