روز بيستم صفر
سال    
ماه
روز      
منطقه 
select
اذان صبح 04:50:24
طلوع خورشید 06:28:18
اذان ظهر 13:24:28
غروب خورشید 20:20:08
اذان مغرب 20:38:44
نیمه شب شرعی 00:39:28