روز بيست و پنجم صفر
سال    
ماه
روز      
منطقه 
select
اذان صبح 05:54:29
طلوع خورشید 07:23:09
اذان ظهر 12:29:21
غروب خورشید 17:35:52
اذان مغرب 17:54:18
نیمه شب شرعی 23:44:21