روز بيست و ششم صفر
سال    
ماه
روز      
منطقه 
select
اذان صبح 05:36:49
طلوع خورشید 07:02:40
اذان ظهر 13:11:14
غروب خورشید 19:19:13
اذان مغرب 19:36:19
نیمه شب شرعی 00:26:14