سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها

روز آخر صفر
 

آخر ماه صفر:

1.شهادت امام رضا علیه السلام

حضرت ثامن الحجج مولانا علی بن موسی الرضا علیه السلام در سال 203 ه بنابر اصح (1) دوسال پساز وفات حضرت معصومه به شهادت رسیدند. سن مبارک حضرت 49 یا 55 سال بوده است. (2) بنابر نقلی در 27 صفر حضرت امام رضا علیه السلام شهادت رسیده اند، (3) ولی مشهور آخر ماه صفر است. در 28 صفر مأمون انگور مسموم یا آب انار زهرآلود را به اجبار به حضرت امام رضا علیه السلام خورانید.(4)

آزار های مأمون نسبت به حضرت

مأمون از آزار و جسارت نسبت به حضرت کوتاهی نکرد، و حتی حضرت را سه ماه در سرخس مقیداً زندانی کرد.(5)

پس از ولایتعهدی، ابتدای گرفتاری آن حضرت به خاطر معاشرت با مأمون منافق ملعون بود. او به حسب ظاهر در تعظیم و احترام حضرت می کوشید، اما در باطن با آزار و اذیت حجت خدا را به مرگ خویش راضی نموده بود.

مسمومیت حضرت

یاسر خدم می گوید: هر جمعه که آن حضرت از مسجد جامع مراجعت می کردند، با بدنی عرق دار و غبار آلود دستهارا به درگاه الهی برمی داشتند و می فرمودند:«بارالها اگر فرج و گشایش کار من در مرگ من است، مرگ مرا برسان».آن حضرت پیوسته درغم و حزن بودند تا در غربت رحلت فرمودند. (6)

مأمون پس از آنکه یک شبانه روز امر شهادت آن حضرت را کتمان کرد سراغ محمد پسر امام صادق علیه السلام و جماعتی از آل ابوطالب فرستاد تا سلامت بدن امام را ببیند، و پس از آن شروع به گریه وزاری نمود!!(7)

دفن بدن مبارک حضرت

پس از غسل و کفن ونماز بر بدن شریف حضرت که توسط امام جواد علیه السلام انجام شد آن حضرت را جلوی قبر هارون در خانة حمید بن قحطبه، مکان فعلی دفن کردند.(8) بنا بر این بعضی از روایات مأمون از ترس فتنة مردم دستور داد به دفن شبانة حضرت داد.(9)

مدت امامت آن حضرت 20 سال بود. (10) سن شریف امام جواد علیه السلام  هنگام شهادت امام رضا علیه السلام 7 سال و چند ماه بود.(11)

اقوال شهادت آن حضرت عبارتند از : 23ماه رمضان(12)، 17 صفر(13)، 27صفر(14)، 14صفر(15)،21 رمضان(16)، و 23 ذی القعده(17). بزرگان شیعه در کتب مختلف ماه شهادت را صفر و روز آن را اکثراً آخر صقر ذکر کرده اند، ولی 29 یا 30 روز بودن ماه صفر در سال شهادت را ذکر ننموده اند.

1.کافی: ج2 ص528 . فیض العلام :ص200، بحارالانوار : ج49 ص292، مستدرک سفینه البحار: ج6ص295. منتخب التواریخ: ص578.

2. کشف الغمه : ج2 ص267 . بحارالانوار : ج49 ص292.

3.تاج الموالید : ص50.

4.ارشاد : ج 2 ص270 . مستدرک سفینه البحار: ج6 ص295. جلاءالعیون : ص551. مروج الذهب : ج4 ص28 . بحارالانوار : ج49 ص298.

5.منتخب التواریخ: ص580.

6.فیض العلام : ص99. تتمه المنتهی: ص280 . وسائل الشیعه: ج2 ص659.

7.ارشاد : ج 2 ص271.

8.ارشاد : ج 2 ص271. فیض العلام :ص99 .

9.ارشاد : ج 2 ص271. فیض العلام :ص99 .

10. ارشاد : ج 2 ص247 .

11.ارشاد : ج 2 ص271. فیض العلام :ص99 .

12. کشف الغمه : ج2 ص297. العددالقویه : ص277.

13.مصباح کفعمی : ج2 ص596 .

14. تاج الموالید: ص50

15. منتهی الامال : ج2 ص312.

16.منتخب التواریخ: ص577.

17.منتخب التواریخ: ص577 . العددالقویه : ص275.

 

سال    
ماه
روز      
منطقه 
select
اذان صبح 05:07:10
طلوع خورشید 06:32:37
اذان ظهر 12:03:44
غروب خورشید 17:34:22
اذان مغرب 17:51:50
نیمه شب شرعی 23:18:44