سازمان ثبت احوال کشور

شعار سال
سال    
ماه
روز      
منطقه 
select
اذان صبح 05:13:48
طلوع خورشید 06:38:28
اذان ظهر 12:29:01
غروب خورشید 18:20:08
اذان مغرب 18:37:15
نیمه شب شرعی 23:44:1