روز هشتم ربيع الاول
سال    
ماه
روز      
منطقه 
select
اذان صبح 04:15:55
طلوع خورشید 06:02:45
اذان ظهر 13:16:47
غروب خورشید 20:31:04
اذان مغرب 20:50:52
نیمه شب شرعی 00:31:47