روز دهم ربيع الاول
سال    
ماه
روز      
منطقه 
select
اذان صبح 05:55:49
طلوع خورشید 07:25:03
اذان ظهر 12:28:16
غروب خورشید 17:31:46
اذان مغرب 17:50:21
نیمه شب شرعی 23:43:16