سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها

اهتمام امور
   

بسم الله الرحمن الرحیم

من مواعظ النبی صلى الله علیه وآله وسلّم:
من أصبح من أمتی وهمّته غیراللّه فلیس من اللّه ومن لم یهتمّ بأمور المسلمین فلیس منهم ومن أقرّ بالذل طائعاً فلیس منّا أهل البیت.

(تحف العقول صفحه 47)

 هر کس که صبح کند درحالى که در انگیزه‏ها و نیت‏هایش رضاى الهى نقش و تأثیر نداشته باشد، جزء جنداللّه و عاملان للّه، محسوب نمى‏شود و هرکس که صبح کند و نسبت به مصالح و مفاسد مردم و جامعه مسلمین بى‏تفاوت باشد در زمره مسلمین واقعى، به حساب نمى‏آید.
اهتمام به امور مسلمین مصادیق مختلفى دارد. مصداق اعلایش اهتمام به امور امت اسلامى و عزت و اقتدار و حکومت مسلمین است و مصداق دیگرش رسیدگى به حوائج ضعفاء و مستمندان است. هرکس که با رغبت تن به ذلت دهد از ما اهل بیت نیست. باید دانست که تسلیم با ذلت، تنها در مقابل قدرتمندان سیاسى نیست بلکه ذلت در مقابل ثروتمندان و سرمایه‏داران را نیز شامل مى‏شود. انسان نباید براى حرص و طمع و حطام دنیوى، خود را ذلیل کند. در روایتى وارد شده است که مؤمن همه چیز را مى‏پذیرد جز ذلت را.

امام صادق ـ علیه‌السّلام ـ نیز ضمن رفیع دانستن جایگاه مؤمن وعزّت والای اومی‌فرمایند: خداوند اختیار هر کاری را به مؤمن داده بجز این‌که او اختیار ندارد خود را ذلیل نماید.امام سجاد ـ علیه‌السّلام ـ نیز ضمن اهمیت دادن به اطاعت دادن به اطاعت از اولی الامر، فرمان بردن از فرمان روایان الهی را کمال عزّت دانسته‌اند.

 موجبات عزّت در پرتو احادیث:

1. اطاعت مطلق از خداوند: حضرت علی ـ علیه‌السّلام ـ می‌فرمایند: هر که می‌خواهد بدون داشتن مال و ثروت و ایل و تبار عزتمند گردد می‌بایست از معصیت الهی دوری و به اطاعت او روی آورد. ایشان در تأیید این مطلب در جای دیگر می‌فرمایند: خداوندمتعال خطاب به داود ـ علیه‌السّلام ـ فرمودند: ای داود من عزّت را در اطاعت خود قرار داده‌ام در حالی که مردم آن را در خدمت به سلطان جستجو می‌کنند و لذا آن را نمی‌یابند پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و آله ـ نیز در حدیثی عزّت را در پروا داشتن از خداوند می‌دانند و در حدیث دیگر خوار بودن در برابر حق را به عزّت نزدیکتر می‌دانند تا عزّت یافتن به وسیله باطل.

2. قطع طمع از مردم: حضرت علی ـ علیه‌السّلام ـ بالصراحة عزّت را با قطع طمع همراه می‌دانند. امام صادق ـ علیه‌السّلام ـ نیز عزّت را تنها در خانه‌ای می‌دانند که اهل آن خانه چشم طمع به دست مردم اندوخته باشند. امام باقر ـ علیه‌السّلام ـ نیز چشم نداشتن به دست مردم را موجب عزّت دینی مؤمن می‌دانند. همچنین در حدیث است که لقمان در نصیحت به فرزند خویش فرمود: اگر می‌خواهی عزّت دنیا را به دست آوری، طمع خویش را از آن چه مردم دارند قطع کن زیرا پیامبران و صدیّقان به سبب برکندن طمع خویش به آن مقامات رسیده‌اند.

3. در احادیث گوناگون دیگر موجبات عزّت در عواملی همچون انصاف، بخشش، پای‌بندی به حق، گذشت، فروتنی، مناعت طبع، توکل، حفظ زبان، فروخوردن خشم، شکیبائی، قناعت و غیره آمده است. به عنوان نمونه حضرت علی ـ علیه‌السّلام ـ رفتار منصفانه با مردم را باعث عزّت دانسته و در احادیث دیگر شجاعت و قناعت را از عوامل نیل به عزّت برمی‌شمارند، همچنین رسول خدا ـ صلی الله علیه و آله ـ عفو و بخشش را مایه رسیدن به عزّت و در حدیث دیگر فروتنی و مناعت طبع را مایة عزّت مؤمن می‌دانند امام باقر ـ علیه‌السّلام ـ نیز توکل به خدا را موجب عزّت مومن می‌دانند و در جای دیگر صبر و شکیبائی را مایه عزّت می‌شمارند.                                         و من الله التوفیق و علیه التکلان

سال    
ماه
روز      
منطقه 
select
اذان صبح 05:05:31
طلوع خورشید 06:30:48
اذان ظهر 12:04:02
غروب خورشید 17:36:46
اذان مغرب 17:54:11
نیمه شب شرعی 23:19:2