خدمت به خلق
سال    
ماه
روز      
منطقه 
select
اذان صبح 05:52:10
طلوع خورشید 07:20:07
اذان ظهر 12:30:25
غروب خورشید 17:41:05
اذان مغرب 17:59:18
نیمه شب شرعی 23:45:25