خدمت به خلق
سال    
ماه
روز      
منطقه 
select
اذان صبح 04:16:24
طلوع خورشید 06:03:00
اذان ظهر 13:16:37
غروب خورشید 20:30:29
اذان مغرب 20:50:16
نیمه شب شرعی 00:31:37