سازمان ثبت احوال کشور

شعار سال
روز بيست و دوم ربيع الاول
 

روز بیست ودوّم ماه ربیع الاول:

1.جنگ بنی النضیر

در سال سوم هجرت غزوه بنی النضیر واقع شد و یهودیان از مدینه بیرون رانده شدند1.

1.توضیح المقاصد: ص9. فیض العلام:ص223. مستدرک سفینه البحار:ج5ص207.

 

سال    
ماه
روز      
منطقه 
select
اذان صبح 05:54:39
طلوع خورشید 07:23:02
اذان ظهر 12:30:49
غروب خورشید 17:38:57
اذان مغرب 17:57:18
نیمه شب شرعی 23:45:49