سازمان ثبت احوال کشور

شعار سال
روز بيست و دوم ربيع الاول
 

روز بیست ودوّم ماه ربیع الاول:

1.جنگ بنی النضیر

در سال سوم هجرت غزوه بنی النضیر واقع شد و یهودیان از مدینه بیرون رانده شدند1.

1.توضیح المقاصد: ص9. فیض العلام:ص223. مستدرک سفینه البحار:ج5ص207.

 

سال    
ماه
روز      
منطقه 
select
اذان صبح 05:14:31
طلوع خورشید 06:41:00
اذان ظهر 12:01:56
غروب خورشید 17:22:26
اذان مغرب 17:40:13
نیمه شب شرعی 23:16:56