سازمان ثبت احوال کشور

شعار سال
سال    
ماه
روز      
منطقه 
select
اذان صبح 05:53:42
طلوع خورشید 07:21:47
اذان ظهر 12:31:14
غروب خورشید 17:41:02
اذان مغرب 17:59:18
نیمه شب شرعی 23:46:14