سازمان ثبت احوال کشور

شعار سال
سال    
ماه
روز      
منطقه 
select
اذان صبح 05:18:58
طلوع خورشید 06:48:31
اذان ظهر 13:19:42
غروب خورشید 19:51:28
اذان مغرب 20:09:03
نیمه شب شرعی 00:34:42