روز دهم ربيع الثاني
سال    
ماه
روز      
منطقه 
select
اذان صبح 04:18:07
طلوع خورشید 06:03:53
اذان ظهر 13:16:08
غروب خورشید 20:28:40
اذان مغرب 20:48:21
نیمه شب شرعی 00:31:8