سازمان ثبت احوال کشور

شعار سال
روز آخر ربيع الثاني
سال    
ماه
روز      
منطقه 
select
اذان صبح 05:38:57
طلوع خورشید 07:09:19
اذان ظهر 12:07:18
غروب خورشید 17:05:03
اذان مغرب 17:23:56
نیمه شب شرعی 23:22:18