روز دهم
سال    
ماه
روز      
منطقه 
select
اذان صبح 05:34:10
طلوع خورشید 07:00:23
اذان ظهر 13:12:18
غروب خورشید 19:23:38
اذان مغرب 19:40:45
نیمه شب شرعی 00:27:18