روز دهم
سال    
ماه
روز      
منطقه 
select
اذان صبح 05:55:13
طلوع خورشید 07:24:10
اذان ظهر 12:28:50
غروب خورشید 17:33:49
اذان مغرب 17:52:19
نیمه شب شرعی 23:43:50