سازمان ثبت احوال کشور

شعار سال
مدیریت محتوا
سال    
ماه
روز      
منطقه 
select
اذان صبح 05:54:39
طلوع خورشید 07:23:02
اذان ظهر 12:30:49
غروب خورشید 17:38:57
اذان مغرب 17:57:18
نیمه شب شرعی 23:45:49