سازمان ثبت احوال کشور

شعار سال
مدیریت محتوا
سال    
ماه
روز      
منطقه 
select
اذان صبح 05:14:31
طلوع خورشید 06:41:00
اذان ظهر 12:01:56
غروب خورشید 17:22:26
اذان مغرب 17:40:13
نیمه شب شرعی 23:16:56