سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها

روز چهارم

مرگ هارون الرشید :

در شب چهارم سال 193 ه شقی پلید هارون الرشید در سن 45 سالگی در گذشت . او 23 سال خلافت کرد و قبرش پشت سر امام رضا علیه السلام قرار دارد.1و جا دارد زائرین هارون را لعن نمایند.

1- توضیح المقاصد:ص13

سال    
ماه
روز      
منطقه 
select
اذان صبح 05:07:10
طلوع خورشید 06:32:37
اذان ظهر 12:03:44
غروب خورشید 17:34:22
اذان مغرب 17:51:50
نیمه شب شرعی 23:18:44