سازمان ثبت احوال کشور

شعار سال
روز چهارم

مرگ هارون الرشید :

در شب چهارم سال 193 ه شقی پلید هارون الرشید در سن 45 سالگی در گذشت . او 23 سال خلافت کرد و قبرش پشت سر امام رضا علیه السلام قرار دارد.1و جا دارد زائرین هارون را لعن نمایند.

1- توضیح المقاصد:ص13

سال    
ماه
روز      
منطقه 
select
اذان صبح 05:14:31
طلوع خورشید 06:41:00
اذان ظهر 12:01:56
غروب خورشید 17:22:26
اذان مغرب 17:40:13
نیمه شب شرعی 23:16:56