سازمان ثبت احوال کشور

شعار سال
روز چهارم

مرگ هارون الرشید :

در شب چهارم سال 193 ه شقی پلید هارون الرشید در سن 45 سالگی در گذشت . او 23 سال خلافت کرد و قبرش پشت سر امام رضا علیه السلام قرار دارد.1و جا دارد زائرین هارون را لعن نمایند.

1- توضیح المقاصد:ص13

سال    
ماه
روز      
منطقه 
select
اذان صبح 05:18:58
طلوع خورشید 06:48:31
اذان ظهر 13:19:42
غروب خورشید 19:51:28
اذان مغرب 20:09:03
نیمه شب شرعی 00:34:42