سازمان ثبت احوال کشور

شعار سال
روز نوزدهم

1. ازدواج حضرت عبدالله و آمنه علیهما السلام

روز ازدواج حضرت عبدالله و آمنه علیهما السلام و باردار شدن آن حضرت به رسول اکرم صلی الله علیه و آله است1. سزاوار است مومنین آن شب را تعظیم و احترام نمایند و به عبادت احیاء کنند2

1.تحفه الزائر: ص56_57. فیض العلام: ص272

2.فیض العلام: ص272

سال    
ماه
روز      
منطقه 
select
اذان صبح 04:35:48
طلوع خورشید 06:15:22
اذان ظهر 13:15:41
غروب خورشید 20:16:28
اذان مغرب 20:35:22
نیمه شب شرعی 00:30:41