سازمان ثبت احوال کشور

شعار سال
روز نوزدهم

1. ازدواج حضرت عبدالله و آمنه علیهما السلام

روز ازدواج حضرت عبدالله و آمنه علیهما السلام و باردار شدن آن حضرت به رسول اکرم صلی الله علیه و آله است1. سزاوار است مومنین آن شب را تعظیم و احترام نمایند و به عبادت احیاء کنند2

1.تحفه الزائر: ص56_57. فیض العلام: ص272

2.فیض العلام: ص272

سال    
ماه
روز      
منطقه 
select
اذان صبح 05:17:54
طلوع خورشید 06:42:33
اذان ظهر 12:29:44
غروب خورشید 18:17:28
اذان مغرب 18:34:38
نیمه شب شرعی 23:44:44