روز بيست و هفتم
سال    
ماه
روز      
منطقه 
select
اذان صبح 05:22:02
طلوع خورشید 06:49:51
اذان ظهر 12:01:29
غروب خورشید 17:12:44
اذان مغرب 17:30:55
نیمه شب شرعی 23:16:29