روز چهاردهم
سال    
ماه
روز      
منطقه 
select
اذان صبح 05:41:53
طلوع خورشید 07:08:18
اذان ظهر 13:22:54
غروب خورشید 19:38:05
اذان مغرب 19:55:17
نیمه شب شرعی 00:37:54