سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها

روز آخر ماه

روز آخر ماه

1. وفات ابو حنیفه

در این روز1 در سال 150ه نعمان بن ثابت مشهور به ابو حنیفه رئیس حنفی ها در بغداد درگذشت و در همان شهر دفن شد.

2. وفات شافعی

در روز جمعه آخر ماه رجب سال 204ه محمد بن ادریس شافعی در مصر درگذشت.3 او مدت چهار سال در شکم مادر بود و روز وفات ابوحنیفه به دنیا آمد.نقل است که پدر شافعی چهار سال قبل از ولادت او مرده بود و او در ولادت به احترام به حیات ابو حنیفه تأخیر کرد.4

 

1.وقایع الشهور:ص132.

2.تتمة المنتهی :ص286.مراقد المعارف:ج1ص95-96.

3.روضات الجنات:ج7ص259.تتمة المنتهی :ص258.

4.روضات الجنات:ج7ص258..تتمة المنتهی :ص286

 

 

سال    
ماه
روز      
منطقه 
select
اذان صبح 05:07:10
طلوع خورشید 06:32:37
اذان ظهر 12:03:44
غروب خورشید 17:34:22
اذان مغرب 17:51:50
نیمه شب شرعی 23:18:44