سازمان ثبت احوال کشور

شعار سال
روز بيست و دوم

روز بیست و دوّم

1.فراریکی از فرماندهان در جنگ خیبر

در این روز در ایام جنگ خیبر علم فرماندهی به این شخص داده شد و او با دیدن دشمن گریخت و گروه خود را به عقب نشینی تشویق کرد.1

 

1.وقایع الایام:ج1 ص211.

 

سال    
ماه
روز      
منطقه 
select
اذان صبح 05:57:05
طلوع خورشید 07:26:27
اذان ظهر 12:28:58
غروب خورشید 17:31:45
اذان مغرب 17:50:22
نیمه شب شرعی 23:43:58