سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها

روز بيست و دوم

روز بیست و دوّم

1.فراریکی از فرماندهان در جنگ خیبر

در این روز در ایام جنگ خیبر علم فرماندهی به این شخص داده شد و او با دیدن دشمن گریخت و گروه خود را به عقب نشینی تشویق کرد.1

 

1.وقایع الایام:ج1 ص211.

 

سال    
ماه
روز      
منطقه 
select
اذان صبح 05:05:31
طلوع خورشید 06:30:48
اذان ظهر 12:04:02
غروب خورشید 17:36:46
اذان مغرب 17:54:11
نیمه شب شرعی 23:19:2