سازمان ثبت احوال کشور

شعار سال
روز بيست و دوم

روز بیست و دوّم

1.فراریکی از فرماندهان در جنگ خیبر

در این روز در ایام جنگ خیبر علم فرماندهی به این شخص داده شد و او با دیدن دشمن گریخت و گروه خود را به عقب نشینی تشویق کرد.1

 

1.وقایع الایام:ج1 ص211.

 

سال    
ماه
روز      
منطقه 
select
اذان صبح 05:09:32
طلوع خورشید 06:40:45
اذان ظهر 13:18:19
غروب خورشید 19:56:28
اذان مغرب 20:14:16
نیمه شب شرعی 00:33:19