سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها

روز بيست و سوم

روز بیست و سوّم

1.حمله به امام مجتبی علیه السلام در مدائن

در این روز حراج بن سنان اسدی ملعون در ساباط مدائن با استفاده از تاریکی شب خنجر یا تیغی مسموم را به ران مبارک امام حسن مجتبی علیه السلام زد که تا استخوان شکافت. آن حضرت از شدت درد دست در گردن او افکند و هر دو به زمین افتادند. دوستان حضرت آن ملعون را کشتند و امام علیه السلام را به خانه والی مدائن ، سعدبن مسعود(عموی مختار) بردند. سعد جراحی آورد و جراحت آن حضرت را مداوا نمود.1

در این روز زیارت آن حضرت و لعن بر ظالمان و قاتلان آن حضرت مناسب است.2

2. مسموم شدن حضرت موسی بن جعفر علیه السلام

در این روز در سال 183ه آقا و مولایمان حضرت موسی بن جعفرعلیه السلام  را به دستور هارون ملعون در زندان بغداد زهر داده و ومسموم کردند.3

3.فرار یکی دیگر از فرماندهان در جنگ خیبر

در این روز در جنگ خیبر پرچم را به دست یکی دیگر از فرماندهان این جنگ داده شد و او با دیدن دشمن گریخت و گروه خود را نیز به عقب نشینی تشویق کرد.4

 

1.مصباح المتهجد:ص749. فیض العلام:ص317. زاد المعاد:ص35.

2.فیض العلام:ص317. زاد المعاد:ص35.

3.بحار الانوار:ج48ص1،ج97ص202. وقایع الایام:ج رجب ص225.قلائد النحور:ج رجب،ص210.

4. وقایع الایام:ج1 ص211. مصباح المتهجد:ص749.

سال    
ماه
روز      
منطقه 
select
اذان صبح 05:05:31
طلوع خورشید 06:30:48
اذان ظهر 12:04:02
غروب خورشید 17:36:46
اذان مغرب 17:54:11
نیمه شب شرعی 23:19:2