روز يازدهم
سال    
ماه
روز      
منطقه 
select
اذان صبح 05:37:07
طلوع خورشید 07:04:03
اذان ظهر 13:22:00
غروب خورشید 19:40:33
اذان مغرب 19:57:49
نیمه شب شرعی 00:37:0