سازمان ثبت احوال کشور

شعار سال
سال    
ماه
روز      
منطقه 
select
اذان صبح 05:17:54
طلوع خورشید 06:42:33
اذان ظهر 12:29:44
غروب خورشید 18:17:28
اذان مغرب 18:34:38
نیمه شب شرعی 23:44:44