روز چهارم
سال    
ماه
روز      
منطقه 
select
اذان صبح 05:54:05
طلوع خورشید 07:22:36
اذان ظهر 12:29:35
غروب خورشید 17:36:55
اذان مغرب 17:55:18
نیمه شب شرعی 23:44:35