سازمان ثبت احوال کشور

شعار سال
روز دوازدهم

روز دوازدهم ماه رمضان:

1. مراسم عقد اخوت

در این روز در سال اول هجرت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله وسلم بین اصحاب خود عقد اخوت بست، و امیر المؤمنین علیه السلام را برادر خود گردانید.1

1.الوقایع و الحوادث:ج1ص112.فیض العلام:ص31.مسار الشیعة:ص7.تقویم المحسنین:ص14.منتخب التواریخ:ص46.

 

سال    
ماه
روز      
منطقه 
select
اذان صبح 05:14:13
طلوع خورشید 06:44:35
اذان ظهر 13:18:59
غروب خورشید 19:53:58
اذان مغرب 20:11:39
نیمه شب شرعی 00:33:59