سازمان ثبت احوال کشور

شعار سال
روز بيست و چهارم

روز بیست و چهارم ماه رمضان:

1. مرگ ابولهب

در این روز و به قولی در 25 ماه رمضان ابولهب به درک واصل شد1

1.نفائح العلام: ص463

 

سال    
ماه
روز      
منطقه 
select
اذان صبح 05:37:03
طلوع خورشید 07:03:09
اذان ظهر 13:13:56
غروب خورشید 19:24:10
اذان مغرب 19:41:17
نیمه شب شرعی 00:28:56