سازمان ثبت احوال کشور

شعار سال
روز بيست و چهارم

روز بیست و چهارم ماه رمضان:

1. مرگ ابولهب

در این روز و به قولی در 25 ماه رمضان ابولهب به درک واصل شد1

1.نفائح العلام: ص463

 

سال    
ماه
روز      
منطقه 
select
اذان صبح 05:56:13
طلوع خورشید 07:25:10
اذان ظهر 12:29:50
غروب خورشید 17:34:49
اذان مغرب 17:53:19
نیمه شب شرعی 23:44:50