سازمان ثبت احوال کشور

شعار سال
روز بيست و چهارم

روز بیست و چهارم ماه رمضان:

1. مرگ ابولهب

در این روز و به قولی در 25 ماه رمضان ابولهب به درک واصل شد1

1.نفائح العلام: ص463

 

سال    
ماه
روز      
منطقه 
select
اذان صبح 05:09:32
طلوع خورشید 06:40:45
اذان ظهر 13:18:19
غروب خورشید 19:56:28
اذان مغرب 20:14:16
نیمه شب شرعی 00:33:19