سازمان ثبت احوال کشور

شعار سال
روز بيست و چهارم

روز بیست و چهارم ماه رمضان:

1. مرگ ابولهب

در این روز و به قولی در 25 ماه رمضان ابولهب به درک واصل شد1

1.نفائح العلام: ص463

 

سال    
ماه
روز      
منطقه 
select
اذان صبح 05:08:39
طلوع خورشید 06:34:22
اذان ظهر 12:02:22
غروب خورشید 17:29:53
اذان مغرب 17:47:26
نیمه شب شرعی 23:17:22