سازمان ثبت احوال کشور

شعار سال
سال    
ماه
روز      
منطقه 
select
اذان صبح 05:14:13
طلوع خورشید 06:44:35
اذان ظهر 13:18:59
غروب خورشید 19:53:58
اذان مغرب 20:11:39
نیمه شب شرعی 00:33:59