مدیریت محتوا
سال    
ماه
روز      
منطقه 
select
اذان صبح 04:51:32
طلوع خورشید 06:29:05
اذان ظهر 13:24:22
غروب خورشید 20:19:10
اذان مغرب 20:37:42
نیمه شب شرعی 00:39:22