مدیریت محتوا
سال    
ماه
روز      
منطقه 
select
اذان صبح 04:18:50
طلوع خورشید 06:06:48
اذان ظهر 13:22:32
غروب خورشید 20:38:06
اذان مغرب 20:57:59
نیمه شب شرعی 00:37:32