سازمان ثبت احوال کشور

شعار سال
مدیریت محتوا

روز بیست و پنجم ماه شوّال:

1.شهادت امام صادق علیه السلام

امام صادق علیه السلام در سال 148 هجری در چنین روزی وفات یافت.(1) در شهادت حضرت نیمۀ رجب و نیمۀ شوال را هم گفته اند (2).

شهادت آن حضرت به سبب انگور زهرآلودی بود که منصور به آن حضرت خورانید.(3) مدت امامت آن حضرت 34 سال و عمر شریفشان 65 سال بود.

دوران امامت آن حضرت همزمان با هفت نفر از زمامداران غاصب بود که عبارتند از : هشام بن عبدالملک ، ولید بن یزید بن عبدالملک ، یزید بن ولید ، ابراهیم بن ولید و مروان حمار از بنی امیة و سفاح و منصور دوانیقی از بنی عباس.

فرزندان آن حضرت هفت پسر و سه دخترند: حضرت موسی بن جعفر علیه السلام ، اسماعیل ، عبدالله ، محمد دیباج ، اسحاق ، علی عریضی ( علی بن جعفر مدفون در قم ) عباس ، ام فروه ، اسماء فاطمة.(4)

1. قلائد النحور: ج شوال ، ص 139 . اعلام الوری: ج 1 ص 514 . جنات الخلود: ص 27 . مستدرک سفینة البحار: ج 6 ص 66 . کافی : ج 2 ص 377 .ارشاد : ج 2 ص 180 .

2. شرح احقاق الحق : ج 28 ص 507

3. مناقب ابن شهر آشوب: ج 4 ص 280 .

4. مناقب ابن شهر آشوب: ج 4 ص 280 .

 

سال    
ماه
روز      
منطقه 
select
اذان صبح 04:46:33
طلوع خورشید 06:11:36
اذان ظهر 12:10:05
غروب خورشید 18:08:02
اذان مغرب 18:25:06
نیمه شب شرعی 23:25:5