سازمان ثبت احوال کشور

شعار سال
مدیریت محتوا

روز نهم ماه ذوالقعده:

1.نامۀ حضرت مسلم به امام حسین علیه السلام

در این روز از سال 60 هجری حضرت مسلم علیه السلام 27 روز قبل از شهادتش نامه ای برای امام حسین علیه السلام نوشت و به آن حضرت خبر داد که 18000 نفر با او بیعت کرده اند.(1)

1. نفس المهموم: ص 84 . وقایع الشهور: ص 213 .

 

سال    
ماه
روز      
منطقه 
select
اذان صبح 05:37:03
طلوع خورشید 07:03:09
اذان ظهر 13:13:56
غروب خورشید 19:24:10
اذان مغرب 19:41:17
نیمه شب شرعی 00:28:56