سازمان ثبت احوال کشور

شعار سال
Increase text size Decrease text size
نقشه شبکه اطلاع رسانی سروش
تاریخ 1400/03/17         ساعت 00:25:51     گروه خبری ستادی

تصویر

به گزارش دفتر روابط عمومی و همکاری های بین الملل، مراسم معارفه صومی مدیرکل ثبت احوال استان قزوین و همچنین معارفه جوکار مدیرکل ثبت احوال استان کردستان به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد.

حمید درخشان نیا رییس سازمان در این احکام با تاکید بر بهره گیری از ظرفیت های موجد در استان و التفات به کرامت انسانی همکاران محترم و رعایت حقوق شهروندی و مشارکت بین بخشی،زمینه تحقق اهداف مندرج در برنامه راهبردی سازمان در چارچوب، ثبت وقایع حیاتی به صورت پایگاه محور در مهلت قانونی، تولید، تحلیل و انتشار آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت بر اساس سیاستهای ابلاغی و به صورت کاربردی را خواستار شد.

حمید درخشان نیا همچنین، ایجاد تمهیدات لازم به منظور انجام عملیات صدور کارت هوشمند ملی در راستای توسعه دولت الکترونیک، بهره برداری و نظارت مستمر از آرشیو اسناد الکترونیک، توسعه و نظارت دقیق بر خدمات ثبت احوال در دفاترپیشخوان دولت در چارچوب سیاستهای ابلاغی را از وظایف مدیرکل جدید عنوان کرد.

وی در این حکم از دیگر وظایف مدیرکل جدید به، صدور شناسنامه مکانیزه پایگاه محور در کلیه ادارات اجرایی ثبت احوال استان و مکانیزه نمودن کلیه فرآیندهای عمومی و ارائه خدمات به صورت الکترونیکی، تدبیر برای اجرای قانونی ثبت تغییر کدپستی و به روز نگهداری نشانی محل سکونت مردم و اطلاع رسانی کارآمد به منظور ارتقاء سطح آگاهی های عمومی با تاکید بر حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع اشاره کرد.

رییس سازمان ثبت احوال کشور، بازسازی، نوسازی و توسعه ساختمانها و تجهیزات و ناوگان حمل و نقل حوزه ماموریت، ارتقاء فضائل اخلاقی و توجه ویژه به امور رفاهی و معیشتی کارکنان و ارتباط مطلوب با همکاران، نهادینه کردن فعالیتهای آموزشی و پژوهشی و گسترش ارتباطات با مراکز علمی و تحقیقاتی استان، استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی به منظور افزایش درآمدهای ملی و تحقق کامل آن و تمهیدات لازم در خصوص متناسب نمودن میزان اعتبارات هزینه ای و تملک دارائیهای سرمایه ای مصوب اداره کل با حجم وظایف، ماموریتها و پروژ های در دست اقدام از موارد دیگر نام برد.

درخشان نیا در پایان حکم تصریح کرد: تعامل و ارتباط تناتنگ با مدیریت عالی و مسئولین استان و سایر دستگاههای اجرایی در تحق مراتب فوق به ویژه پروژه های زیرساختی این سازمان، نقش موثر و مطلوبی ایفا خواند کرد.