سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها

نقشه شبکه اطلاع رسانی سروش
تاریخ 1400/04/21         ساعت 00:26:52     گروه خبری ستادی

تصویر

به منظور صدور کارت بانکی عکسدار برای بازنشستگان صندوق، تفاهم نامه ای فیمابین بانک صادرات و به عنوان بانک عامل و صندوق بازنشستگی منعقد گردیده است. به طوریکه کارت بانکی مشترکین صندوق بازنشستگی با درج موضوعاتی از قبیل (نام، نام خانوادگی، شماره ملی، نام مدیریت استان، تاریخ بازنشستگی، نام دستگاه به همراه کلیه مشخصات کارت بانکی) صادر خواهد گردید که علاوه بر قابلیت انجام کلیه مراودات بانکی بنوعی کارت شناسایی افراد مزبور در فرآیند ارائه خدمات از ناحیه کانونها و همچنین نمایندگی های صندوقدر سطح استانها نیز باشد. در این راستا کلیه کارتها به صورت متمرکز از سوی واحد خدمات فناوری بانک تهیه، چتپ و به شعب بانکی ارائه دهنده خدمات (شعبه درارای حساب فعلی) که افتتاح حساب دریافت حقوق بازنشستگی توسط بازنشسته در آنها صورت پذیرفته استارسال خواهد شد.

به اطلاع می رساند:

1.       پس از چاپ و توزیع کارتهای مربوطه در شعب بانک صادرات، اطلاع رسانی مربوط به هر استان از سوی این مدیریت با ارسال پیامک به بازنشستگان هر استان و نامه به مدیران استانی و ذیحسابان دستگاه های اجرایی صورت خواهد پذیرفت.

2.       تمام کارتهای صادره با فرمت جدید غیرفعال می باشد لذا در زمان دریافت کارتها از شعب عامل ضروریست نسبت به درخواست فعال سازی کارت اقدام لازم صورت گیرد.

3.       مهلت دریافت کارت بانکی توسط بازنشستگان سه هفته کاری خواهد بود و بازنشستگان با مراجعه به شعبه بانک افتتاح حساب دریافت حقوق خود می توانند نسبت به دریافت کارت بانکی خود اقدام نمایند.

4.       هزینه صدور کارت بانکی عکسدار حسب توافقات انجام شده بر عهده بانک عامل می باشد لذا بازنشستگان در زمان دریافت و فعال سازی کارت جدید از پرداخت هرگونه وجهی خودداری نمایند.

5.       ضروریست کلیه بازنشستگان در زمان دریافت کارت بانکی جدید نسبت به ارائه شماره تلفن همراه و کد ملی خویش به شعبه عامل اقدام لازم مهمول نمایند.

6.       پس از اتمام مهلت سه هفته کاری مقرر در مفاد بند 3 صدرالاشاره، کارتهای بانکی جدید بازنشستگان به ستاد مرکزی بانک صادرات عودت داده خواهد گردید و پس از یک هفته کاری کلیه کارتها ابطال خواهد گردید.

7.       حسب توافقات صورت گرفته فرآیند چاپ مجدد کارتهای مفقودی بازنشستگان و صدور کارت به شیوه جدید (عکسدار) برای بازنشستگان سالجاری صندوق بازنشستگی در دی ماه هرسال خواهد بود لذا ضمن تاکید بر حفظ کارتهای صادره جدید تا زمان تحویل کارت با فرمت جدید کلیه مشتکین سالجاری می توانند با فرمت لستاندارد موجود بانک صادرات خدمات بانکی دریافت نمایند.