سازمان ثبت احوال کشور

شعار سال
Increase text size Decrease text size
نقشه شبکه اطلاع رسانی سروش
تاریخ 1400/05/12         ساعت 12:35:18     گروه خبری ستادی

تصویر

به گزارش دفتر روابط عمومی و همکاری های بین الملل، مراسم تکریم سیف اله ابوترابی معاون امور اسناد هویتی سازمان برگزار شد.

از آنجایی که ایشان به افتخار بازنشستگی نایل آمده است، مراسمی به همین بهانه با حضور ریاست ، معاونین ، مشاورین و مدیران ستادی و استانی به صورت وبیناری برگزار و  از زحمات مصروفه در طی سالیان که برای ارتقاء  و بهبود ثبت احوال معمول گردیده است تقدیر و تشکر به عمل آمد.

در این مراسم همچنین محمدباقر عباسی به عنوان معاون امور اسناد هویتی سازمان ،همچنین حسین لطفی نیز به عنوان مدیرکل دفتر هویت هوشمند ، مهرداد معظم به عنوان مدیرکل امورحقوقی و مرتضی الویری نیز به سمت مدیرکل حوزه ریاست، روابط عمومی و همکاری های بین الملل معرفی شدند.