سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها

نقشه شبکه اطلاع رسانی سروش
تاریخ 1400/05/16         ساعت 11:37:28     گروه خبری ستادی

تصویر

به گزارش دفتر روابط عمومی و همکاری های بین الملل، سازمان ثبت احوال کشور توانست در جشنواره شهیدرجایی سال 1400 رتبه برتر در مجموع دو بعد شاخص های عمومی و اختصاصی را ازآن خود کند. بدین منظور رییس جمهور با اهداء لوح تقدیری از خدمات سازمان ثبت احوال تشکر کرد.