سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها

نقشه شبکه اطلاع رسانی سروش
تاریخ 1400/06/03         ساعت 14:15:54     گروه خبری ستادی

تصویر

به گزارش دفتر روابط عمومی و همکاری ها بین الملل، اطلاعیه اعلام نتایج آزمون استخدامی فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان هفتاد درصد و بالاتر به شرح ذیل می باشد.

 

 

 

 

بسمه تعالی

پیرو اطلاعیه مورخ 2/6/1400 مندرج  در سامانه سنجش آموزش کشور درخصوص اعلام نتایج آزمون استخدامی فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان هفتاد درصد و بالاتر موضوع بند (ج) ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه به اطلاع می رساند:

آن دسته از داوطلبانی که با توجه به مفاد کارنامه اخذ شده از سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org جهت بررسی مدارک معرفی شده اند ، لازم است با توجه به شغل محل پذیرفته شده و همچنین جهت اطلاع از مدارک مورد نیاز و ادامه مراحل ، از تاریخ 13/6/1400 لغایت 17/6/1400 به سایت اداره کل ثبت احوال مربوطه مندرج در جدول ذیل مراجعه نمایند.

اداره کل ثبت احوال استان آذربایجان شرقی

http://www.eanocr.ir

اداره کل ثبت احوال استان آذربایجان غربی

https://www.sabteahval.ir/azargh

اداره کل ثبت احوال استان اردبیل

https://www.sabteahval.ir/ardabil

اداره کل ثبت احوال استان اصفهان

https://eocr.ir/news.php

اداره کل ثبت احوال استان البرز

https://www.sabteahval.ir/alborz

اداره کل ثبت احوال استان  ایلام

https://ilam-sabteahval.ir /

اداره کل ثبت احوال استان  بوشهر

https://www.sabteahval.ir/bushehr

اداره کل ثبت احوال استان  تهران

https://www.sabteahval.ir/tehran/%d8%b5%d9%81%d8%ad%d9%87-%d8%a7%d8%b5%d9%84%db%8c

اداره کل ثبت احوال استان  چهارمحال و بختیاری

https://www.sabteahval.ir/chb/%d8%b5%d9%81%d8%ad%d9%87-%d8%a7%d8%b5%d9%84%db%8c

اداره کل ثبت احوال استان خراسان جنوبی

https://www.sabteahval.ir/khjonubi

اداره کل ثبت احوال استان خراسان رضوی

https://www.sabteahval.ir/khorasanrazavi

اداره کل ثبت احوال استان خراسان شمالی

https://www.sabteahval.ir/khorasansh/%d8%b5%d9%81%d8%ad%d9%87-%d8%a7%d8%b5%d9%84%db%8c

اداره کل ثبت احوال استان خوزستان

https://www.sabteahval.ir/khz/%d8%b5%d9%81%d8%ad%d9%87-%d8%a7%d8%b5%d9%84%db%8c

اداره کل ثبت احوال استان زنجان

https://www.sabteahval.ir/zanjan/%d8%b5%d9%81%d8%ad%d9%87-%d8%a7%d8%b5%d9%84%db%8c

اداره کل ثبت احوال استان سمنان

https://www.sabteahval.ir/semnan

اداره کل ثبت احوال استان سیستان و بلوچستان

https://www.sabteahval.ir/stb

اداره کل ثبت احوال استان فارس

http://www.focr.ir/fa /

اداره کل ثبت احوال استان قزوین

https://www.sabteahval.ir/qazvin/%d8%b5%d9%81%d8%ad%d9%87-%d8%a7%d8%b5%d9%84%db%8c

اداره کل ثبت احوال استان قم

https://www.sabteahval.ir/qom/%d8%b5%d9%81%d8%ad%d9%87-%d8%a7%d8%b5%d9%84%db%8c

اداره کل ثبت احوال استان کردستان

https://www.kurdnocr.ir /

اداره کل ثبت احوال استان کرمان

http://sabt-kr.ir/

اداره کل ثبت احوال استان کرمانشاه

https://www.sabteahval.ir/kermanshah

اداره کل ثبت احوال استان کهگیلویه و بویراحمد

https://www.sabteahval.ir/kb

اداره کل ثبت احوال استان گلستان

https://www.golestancr.ir/

اداره کل ثبت احوال استان گیلان

https://www.sabteahval.ir/gilan

اداره کل ثبت احوال استان لرستان

https://www.sabteahval.ir/lorestan/%d8%b5%d9%81%d8%ad%d9%87-%d8%a7%d8%b5%d9%84%db%8c

اداره کل ثبت احوال استان مازندران

https://www.sabteahval.ir/mz/%d8%b5%d9%81%d8%ad%d9%87-%d8%a7%d8%b5%d9%84%db%8c

اداره کل ثبت احوال استان مرکزی

https://www.sabteahval.ir/markazi/%d8%b5%d9%81%d8%ad%d9%87-%d8%a7%d8%b5%d9%84%db%8c

اداره کل ثبت احوال استان هرمزگان

https://hrcr.ir

اداره کل ثبت احوال استان همدان

https://www.sabteahval.ir/hamedan

اداره کل ثبت احوال استان یزد

https://www.sabteahval.ir/yazd