سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها

نقشه شبکه اطلاع رسانی سروش
تصویر
واکسیناسیون همکاران حوزه ستادی سازمان ثبت احوال کشور

به گزارش دفتر روابط عمومی و همکاری های بین الملل، باتوجه به مکاتبات انجام شده و پیگیری‌های صورت گرفته حدود یکماه گذشته فاز اول واکسیناسیون همکاران ستادی سازمان ثبت احوال کشور با هدف ایمنی سازی، حفظ سلامت و ایجاد آسودگی خاطر کارکنان و جلوگیری از انتشار ویروس انجام شد.بمنظور تکمیل این فرآیند امروز نیز تزریق دز دوم واکسن برای همکاران ستادی انجام پذیرفت.