سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها

نقشه شبکه اطلاع رسانی سروش
تاریخ 1400/08/01         ساعت 13:47:53     گروه خبری ستادی

تصویر

به گزارش دفتر روابط عمومی و همکاری های بین الملل، جدول نتیجه ارزیابی برنامه اجرایی سال 1399 ادارات کل ثبت احوال استانها به شرح ذیل می باشد:

 

 

ارزیابی صورت گرفته

پیش بینی

مسئول پایش

استان

 

ردیف

٩٠.١٤%

١٠٠.٠٠%

آقای حیرت انگیز

آذربایجان غربی

١

٩٠.٠٠%

١٠٠.٠٠%

آقای مهرآور

خراسان جنوبی

٢

٨٩.٤٥%

١٠٠.٠٠%

آقای روحانی فر

گیلان

٣

٨٩.٠٨%

١٠٠.٠٠%

آقای انصاری

فارس

٤

٨٨.٩١%

١٠٠.٠٠%

آقای مکرمی

یزد

٥

٨٨.٨٩%

١٠٠.٠٠%

آقای فاطمی

مازندران

٦

٨٨.٧٢%

١٠٠.٠٠%

آقای رشیدی

هرمزگان

٧

٨٨.٤٩%

١٠٠.٠٠%

آقای صومی

کردستان

٨

٨٨.٣٧%

١٠٠.٠٠%

آقای امیری

لرستان

٩

٨٨.٢٦%

١٠٠.٠٠%

آقای پاسالار

بوشهر

١٠

٨٨.٢٠%

١٠٠.٠٠%

آقای مطیع

گلستان

١١

٨٨.١٠%

١٠٠.٠٠%

آقای قاسمی

کرمان

١٢

٨٧.٩٦%

١٠٠.٠٠%

آقای قبادی

مرکزی

١٣

٨٧.٩٣%

١٠٠.٠٠%

آقای رفیع پور

البرز

١٤

٨٧.٦٢%

١٠٠.٠٠%

آقای صادقی

کهگیلویه وبویراحمد

١٥

٨٧.٢٠%

١٠٠.٠٠%

آقای جودی

آذربایجان شرقی

١٦

٨٧.٠٣%

١٠٠.٠٠%

آقای تیموری

قم

١٧

٨٧.٠١%

١٠٠.٠٠%

آقای کریمی

چهارمحال وبختیاری

١٨

٨٦.٤٤%

١٠٠.٠٠%

آقای زین الصالحین

تهران

١٩

٨٦.٣٤%

١٠٠.٠٠%

آقای رسولی

اردبیل

٢٠

٨٥.٦٥%

١٠٠.٠٠%

آقای شفیعی

زنجان

٢١

٨٥.٥٣%

١٠٠.٠٠%

آقای قندالی

سمنان

٢٢

٨٥.٣٨%

١٠٠.٠٠%

آقای امانی پور

خوزستان

٢٣

٨٥.٠٠%

١٠٠.٠٠%

آقای حسن زاده زورمند

همدان

٢٤

٨٤.٤٤%

١٠٠.٠٠%

آقای غفرانی

اصفهان

٢٥

٨٣.٩٦%

١٠٠.٠٠%

آقای نیری

خراسان رضوی

٢٦

٨٢.٦١%

١٠٠.٠٠%

آقای زاهدی نیا

خراسان شمالی

٢٧

٨٠.٧١%

١٠٠.٠٠%

آقای راحت دهمرده

سیستان وبلوچستان

٢٨

٨٠.٤٩%

١٠٠.٠٠%

آقای تقوی

ایلام

٢٩

٧٩.٥٩%

١٠٠.٠٠%

آقای وفایی

قزوین

٣٠

٧٩.٠٣%

١٠٠.٠٠%

آقای خدادادی

کرمانشاه

٣١

٨٦.٣٤%

میانگین استان ها