سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها

نقشه شبکه اطلاع رسانی سروش
تاریخ 1400/08/04         ساعت 13:50:38     گروه خبری ستادی

تصویر

به گزارش دفتر روابط عمومی و همکاری های بین الملل، بمنظور ترویج فرهنگ قرآنی در سطح ستاد سازمان اولین دوره ی مسابقات قرآئت و ترتیل قرآن کریم و قرائت اذان بین همکاران علاقمند و با حضور  ١٩ نَفَر در رشته های مذکور برگزار و نفرات برتر به شرح زیر معرفی شدند .

قرائت : آقایان جواهری، عسکری و صفری

ترتیل: آقایان جواهری، نقیان و عسکری

اذان: آقایان رضوانی، جواهری و بیدکی