سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها

نقشه شبکه اطلاع رسانی سروش
تاریخ 1400/08/18         ساعت 11:11:22     گروه خبری ستادی

تصویر

به گزارش دفتر روابط عمومی و همکاری های بین الملل، طی ابلاغی از سوی رییس سازمان ثبت احوال کشور محمدعلی رفیع پور به عنوان سرپرست معاونت برنامه ریزی، مدیریت و توسعه منابع سازمان منصوب شد.

در این ابلاغ آمده: با عنایت به سوابق، تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالی در عرصه های مختلف اجرایی و مدیریتی و با اتکا و اعتماد به نیروهای درون سازمانی به موجب این ابلاغ و با حفظ پست سازمانی ، سرپرستی معاونت برنامه ریزی، مدیریت و توسعه منابع به شما محول می گردد.

امید است با استعانت از پروردگار متعال ، همفکری و همکاری معاونین، مدیران و کارکنان صبور و تلاشگر سازمان در انجام امور محوله موفق و موید باشید.