سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها

نقشه شبکه اطلاع رسانی سروش
تاریخ 1400/09/28         ساعت 17:17     گروه خبری ستادی

تصویر

به گزارش دفتر روابط عمومی و همکاریهای بین الملل، صبح امروز وزیر کشور طی حکمی دکتر هاشم کارگر را به عنوان معاون وزیر و رییس سازمان ثبت احوال کشور منصوب کرد.

در بخشی از این حکم آمده است:

«با عنایت به مراتب تعهد ، درایت و تجارب ارزنده و مؤثر به موجب این حکم جنابعالی را به عنوان معاون وزیر و رییس سازمان ثبت احوال کشور منصوب می نمایم.»

پیگیری برای تحویل هرچه سریعتر کارت هوشمند ملی ، فراهم سازی تمهیدات لازم برای ثبت رویدادهای حیاتی در مهلت قانونی ، توسعه دولت الکترونیک و افزایش ضریب ایمنی اسناد هویتی ، بهبود مستمر رویه ها و استفاده از فناوری های نوین و روز آمد و مکانیزه نمودن فرآیندهای تولید آمارهای مختلف از جمله مواردی به شمار می رود که در متن این حکم مورد تاکید وزیر کشور قرار گرفته است.

همچنین «اهتمام به عدالت محوری ، انقلابی گری ، مردم داری ، پاک دستی و فساد ستیزی ، قانونمداری و مفاد عهدنامه مدیران دولت مردمی» از دیگر جنبه های مورد تاکید در متن حکم انتصاب می باشد. 

شایان ذکر است دکتر هاشم کارگر پیش تر در سمت معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد کشور مشغول به کار بوده است.