جمعه 2 مهر 1400   
 
تاریخ 1400/04/23         ساعت 20:03:16     گروه خبری روابط عمومی

به مناسبت گرامیداشت روز عفاف و حجاب کارگاه آموزشی عفاف و حجاب بصورت ویدئو کنفرانس برای بانوان شاغل در ادارات تابعه سراسر استان برگزار گردید.
تصویر

 به مناسبت گرامیداشت روز عفاف و حجاب کارگاه آموزشی عفاف و حجاب بصورت ویدئو کنفرانس برای بانوان شاغل در ادارات تابعه سراسر استان برگزار گردید.