سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها

نقشه شبکه اطلاع رسانی سروش
تاریخ 1400/01/05         ساعت 13:09:52     گروه خبری روابط عمومی

فرماندارشهرستان بیله سواربا اهداء لوح سپاس ازهمکاری مستمر، تلاش وفعالیتهای شایسته رئیس ثبت احوال با بسیج ادارات شهرستان تقدیروتشکرنمودند.
تصویر