سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها

نقشه شبکه اطلاع رسانی سروش
تاریخ 1400/03/12         ساعت 20:22:31     گروه خبری روابط عمومی

تصویر  اولین جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان بهشهر با حضور اعضای محترم و به ریاست آقای مهندس حامدی ,معاون محترم فرماندار روز چهارشنبه 1400/03/05 در فرمانداری بهشهر تشکیل گردید. در آغاز جلسه آقای مهندس حامدی بااشاره به اهمیت نقش آمار و جمعیت دربرنامه ریزی کشور از تمام دستگاه های مرتبط خواستند که ارتباط و تامل نزدیکتر با ثبت احوال داشته باشند. سپس آقای شهیدی رئیس اداره ثبت احوال با اشاره به روز ملی جمعیت که به مناسبت ابلاغ سیاستهای کلی جمعیت در تاریخ 1393/02/30 از سوی رهبر معظم انقلاب روز ملی جمعیت نامگذاری شده است بابیان آمار موالید سال گذشته در شهرستان بهشهر به این نکته اشاره نمودند که نرخ رشد جمعیت شهرستان بهشهر تسبت به سالهای گذشته کمتر شده است.